Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

Recent Posts

May 14, 2017

זהו אין צורך ללכת לתופרת רק בשביל מכפלת! אני לא נופלת לכל טרנד נושב ברוח, אבל כשזה עובד זה עובד! שוליים מדורגים, מקדימה קצר יותר, מה שחושף את החלק הנשי והצר ביותר של רגלך (וכן את יכולה לשלוט גם ברוחב הגזירה) ומאחור השאירי מעט יותר ארוך, 2-3 ס"מ, הדבר מאריך את הרגל.

ואתן...

Please reload

Style Expert